Fiberglass Documents

 

ISO Certificates

 

Other Documents

 

Výsledky oprávnených technických činností v oblasti ovzdušia:

Táto informácia nie je správou o platnom výsledku oprávnenej činnosti podľa § 58 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z.z. a nie je určená na konanie pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Bokor, trn.hse@jm.com