Naša spoločnosť

Strategické piliere

V spoločnosti Johns Manville vieme, že dôveru zákazníkov si musíme získavať každý deň. Čím úspešnejší budeme v tom, ako našim zákazníkom pomôžeme vytvárať zdravé, pohodlné a udržateľné prostredie, tým lepšie budeme môcť rásť ako spoločnosť.

Pri našom raste pamätáme na šesť základných pilierov, ktoré vytvárajú našu identitu a dávajú tvar nášmu podnikaniu. Veríme, že čím lepšie nás spoznáte, tým jasnejšie uvidíte, ako tieto piliere vytvárajú podporu pre všetku našu činnosť. Piliere samozrejme potrebujú pevné základy. A tie predstavujú naše kľúčové hodnoty.          

Spokojnosť zákazníkov
Za svojim slovom si stojíme a vždy sa snažíme predčiť očakávania.

Podpora zamestnancov
Našim zamestnancom poskytujeme zdroje a podporu potrebnú na to, aby mohli byť úspešní.

Finančná sila
Sme dcérskou spoločnosťou holdingu Berkshire Hathaway a máme výborné finančné výsledky.

Úcta k životnému prostrediu
Našim cieľom je ochrana svetových prírodných zdrojov a životného prostredia pre budúce generácie.

Integrita
Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci pamätali za každých okolností na zásady integrity.

Najvyššie štandardy kvality
Pri každom aspekte našej činnosti je hlavnou požiadavkou dôraz na kvalitu.

Cookies on JM.com

The Johns Manville website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

COOKIE POLICY
I accept cookies from this site