Pre našich dodávateľov

Spoločnosť JM sa stala exportérom certifikovaným v programe SmartWay

Program SmartWay je partnerstvom agentúr na ochranu životného prostredia, ktorý spája prepravné programy vlády, podnikov a spotrebiteľov s cieľom chrániť naše životné prostredie, znižovať spotrebu paliva a zlepšovať kvalitu ovzdušia pre budúce generácie.

Ako exportér certifikovaný v programe SmartWay sme sa zaviazali monitorovať dosah našej aktuálnej činnosti na životné prostredie v súlade s nariadeniami programu a prepravovať aspoň 50 percent nášho tovaru pomocou prepravcov z programu SmartWay. Prepravcovia certifikovaní v programe SmartWay sa zaviazali spĺňať požiadavky na efektivitu paliva a prijímať opatrenia na znižovanie emisií.  Program SmartWay poskytuje exportérom i prepravcom nástroje na priebežné sledovanie pokroku, ktorý sa dosiahol pri dosahovaní stanovených cieľov. Spoločnosť Johns Manville v súčasnosti prepravuje viac než 70 percent svojho nákladu prostredníctvom prepravcov certifikovaných v programe SmartWay!

Certifikácia v rámci programu SmartWay znamená pre spoločnosť SmartWay ďalšie záväzky v oblasti udržateľného podnikania, ktoré pomáha životnému prostrediu a zefektívňuje našu činnosť.

Viac informácií o programe SmartWay nájdete na týchto webových stránkach.

Logomain-SmartWay-Transport

Cookies on JM.com

The Johns Manville website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

COOKIE POLICY
I accept cookies from this site