Naša spoločnosť

Kľúčové hodnoty

Základom všetkej našej činnosti sú tieto štyri základné hodnoty - ľudia, vášeň, výkon a ochrana. Vedú nás nielen pri našich slovách, činoch a spôsobe, akým podnikáme, ale tvoria tiež základ šiestich pilierov, ktoré podpierajú náš rast. Dúfame, že našu oddanosť týmto hodnotám uvidíte a pocítite pri všetkej našej vzájomnej komunikácii.

ĽUDIA SÚ TÝM, ČO NÁS ODLIŠUJE.
Vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi a akcionármi po celom svete sú založené na vzájomnej dôvere, integrite, úcte a osobnom záujme na budovaní spoločnej budúcnosti.

VÁŠEŇ NÁS MOTIVUJE K ÚSPECHU.
Našim trvalým cieľom je poskytovať našim zamestnancom a zákazníkom inovatívne riešenia a produkty najvyššej kvality.

VÝKON JE TAJOMSTVOM NÁŠHO RASTU.
Veci robíme správnym spôsobom, a tak dosahujeme vynikajúce výsledky, za čo prijímame zodpovednosť a vlastnícké právo.

OCHRANA JE TÝM, ZA ČO SME ZODPOVEDNÍ.
Záleží nám na zdraví a bezpečnosti našich zamestnancov, zákazníkov a komunít, do ktorých svoje výrobky dodávame, ako aj na prostredí, v ktorom pracujeme a žijeme.

Cookies on JM.com

The Johns Manville website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

COOKIE POLICY
I accept cookies from this site